DVASINGUMAS

Informacija ruošiama.

MŪSŲ ŠVENTIEJI

Liepos 20 d. – Šv. pranašas Elijas
Spalio 1 d. – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė
Spalio 15 d. – Šv. Jėzaus Teresė Avilietė
Lapkričio 6 d. –Palaimintoji Juozapa OCDS
Lapkričio 7 d. –Palaimintasis Pranciškus Palau ir Quer, Basųjų karmelitų ordino kunigas
Lapkričio 8 d. – Šventoji Švč. Trejybės Elzbieta
Lapkričio 20 d. – šv. Rapolas Kalinauskas
Gruodžio 14 d. – Šv. Kryžiaus Jonas