KVIEČIAME Į ŠV. PRANAŠO ELIJAUS ŠVENTĘ KARMELITŲ BAŽNYČIOJE

2023 07 20
(KETVIRTADIENIS)

17 00 – Švč.Sakramento adoracija

18 00 – Šv. Mišios

19 00 – Vakarinė malda ir šventinis žodis apie pranašą Eliją.
(Dr. Bronė Gudaitytė)

20 30 –  21 00 – Šventinė arbatėlė parapijos namuose.

Daugiau > > >

KRIKŠČIONIŠKOS DORYBĖS, GYVENIMO SIEKIS IR VILTIES PAŽADAS

BASŲJŲ KARMELITŲ MALDOS MOKYKLOS REKOLEKCIJOS

Biblija, teologija ir dorybių mistika


Liepos 2 – 8 d. Šiluvoje

Daugiau > > >

Karmelio Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenĖ Kaune

Basųjų karmelitų ordino Generolas, reziduojantis Romoje, Br. Miguel Márquez Calle OCD, susipažinęs su Kauno Šv. Pranašo Elijo Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomene ir jos veikla bei gavęs Kauno Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pritarimą, suteikia asmeninius įgaliojimus Br. Vidui Labanauskui OCD įsteigti jo vardu Karmelio Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenę Kaune.

Mieli broliai ir sesės, kviečiame visus į Kauno Šv. Pranašo Elijo Basųjų Karmelitų Pasauliečių Ordino (OCDS) bendruomenės įsteigimo šventę, kuri įvyks 2023 m. gegužės 6 d. (šeštadienį) Basųjų karmelitų Šv. Kryžiaus bažnyčioje (Gedimino g. 1, Kaunas).

PROGRAMA

Švč. Sakramento Adoracija                                            900–945

Įvadinė dalis                                                                  945–1000

Šv. Mišios, kurias aukos Kauno arkivyskupijos augziliaras
vyskupas Saulius Bužauskas                                         1000–1100

Švč. Sakramento adoracija ir vidudienio malda              1100–1200

Dr. Bronės Gudaitytės konferencija:
„Karmelio dvasingumas pasaulio kontekste: išdrįsti rinktis tylą...“    1200–1300

Šventinė agapė parapijos namuose                                1300–1400

Maloniai prašome pasidalinti šiuo kvietimu su savo bendruomene ir registruotis:  Br. Ričardas Zumeras OCD, tel.nr. +370 688 16545, el. p. ricardasocds@gmail.com    

Organizuoja: Kauno Šv. Pranašo Elijo Basieji Karmelitai pasauliečiai (OCDS), Kauno Basųjų Karmelitų vienuolynas (OCD).

Papildoma informacija apie renginį: Br. Jėzaus Jonas OCD, tel. nr. +370 615 960 80, el.p. abavida@yahoo.com        

I -asis KARMELITIŠKOJO DVASINGUMO KONGRESAS LIETUVOJE

2022 m. SPALIO 15 d. – Šv. Jėzaus Teresės Avilietės iškilmės proga.


Mieli broliai ir seserys Kristuje,

kviečiame į Pirmąjį Karmelitiškojo Dvasingumo Kongresą, kuris vyks spalio 15 d.Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje (adresas: Gedimino g. 1, Kaunas).

Daugiau > > >

REKOLEKCIJOS ŠILUVOJE 2022

Nuo liepos 3 d. iki liepos 9 d. kviečiame į Basųjų Karmelitų Maldos mokyklos rekolekcijas, kurios vyks Šiluvos Jono Pauliaus II svečių namuose (M. Jurgaičio g. 10). Rekolekcijas veda – kunigai Valdas Paura ir Vidas Labanauskas OCD.

Daugiau > > >

KVIEČIAME į piligriminį žygį

Kviečiame visus į taikos piligrimystę iš karmelitų bažnyčios į Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyną š.m. gegužės 28 d. (šeštadienį). Maldos žygis skiriamas melstis už taiką pasaulyje, už parapiją ir artimuosius. Išeiname į žygį po ryto 8:00 val. šv. Mišių. Iš Paštuvos bus suorganizuotas piligrimų parvežimas. Piligrymystę organizuoja basieji karmelitai pasauliečiai (OCDS). Registracija ir informacija elektroniniu paštu: sigisat@gmail.com arba telefonu 868796135.

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KVIEČIA

Švč. Mergelė Marija kviečia visus į Rožinio maldos piligrimystę š. m. gegužės 14 d. (šeštadienį) iš Karmelitų bažnyčios. Pradėsime rytinėmis 10 val. šv. Mišiomis, po kurių keliausime iki Kauno arkivyskupijos katedros. Melsimės Rožinį už taiką pasaulyje, už savo parapiją ir artimuosius. Rožinio maldą ir ėjimą organizuoja basieji karmelitai pasauliečiai (OCDS). Informacija telefonu: Br. Sigitas OCDS 868796135.

Kviečiame skirti 1,2% GPM atsikuriančio karmelitų vienuolyno reikmėms

Brangūs bičiuliai, maloniai prašome skirti Basųjų Karmelitų vienuolyno atsikūrimo Lietuvoje arba Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos reikmėms 1,2 % savo pajamų mokesčio, sumokėto praėjusiais 2020 metais.

Daugiau > > >

Dėkojame visiems, remiantiems karmelitų vienuolyno atsikūrimą Kaune!

Dėkojame už paramą ir nuolat prisimename savo maldose visus, kurie jau paaukojo vienuolyno atsikūrimui.

Daugiau > > >

„Dievo įsiveržimas“ – nauja knyga apie dvasinę kelionę su šv. Kryžiaus Jonu

Į Kryžiaus Joną neretai žvelgiame kaip į visiško savęs atsižadėjimo reikalaujantį asketą. Kartais gali atrodyti, kad jo griežtumas pernelyg sunkus mūsų silpnumui. „Ar Kryžiaus Jonas galėtų mus suprasti, jei kalbėtume apie tamsiąsias savo gyvenimo puses? Ar jis buvo atsidūręs ties tokia riba, kurią peržengus viskas, regis, sudūžta?“ – klausia knygos autorius.

Daugiau > > >
Gyvenimo pabaigoje būsime teisiami pagal tai, kiek mylėjome.
Šv. Kryžiaus Jonas