REKOLEKCIJOS ŠILUVOJE 2022

Nuo liepos 3 d. iki liepos 9 d. kviečiame į Basųjų Karmelitų Maldos mokyklos rekolekcijas, kurios vyks Šiluvos Jono Pauliaus II svečių namuose (M. Jurgaičio g. 10). Rekolekcijas veda – kunigai Valdas Paura ir Vidas Labanauskas OCD.

Daugiau > > >

KVIEČIAME į piligriminį žygį

Kviečiame visus į taikos piligrimystę iš karmelitų bažnyčios į Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyną š.m. gegužės 28 d. (šeštadienį). Maldos žygis skiriamas melstis už taiką pasaulyje, už parapiją ir artimuosius. Išeiname į žygį po ryto 8:00 val. šv. Mišių. Iš Paštuvos bus suorganizuotas piligrimų parvežimas. Piligrymystę organizuoja basieji karmelitai pasauliečiai (OCDS). Registracija ir informacija elektroniniu paštu: sigisat@gmail.com arba telefonu 868796135.

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KVIEČIA

Švč. Mergelė Marija kviečia visus į Rožinio maldos piligrimystę š. m. gegužės 14 d. (šeštadienį) iš Karmelitų bažnyčios. Pradėsime rytinėmis 10 val. šv. Mišiomis, po kurių keliausime iki Kauno arkivyskupijos katedros. Melsimės Rožinį už taiką pasaulyje, už savo parapiją ir artimuosius. Rožinio maldą ir ėjimą organizuoja basieji karmelitai pasauliečiai (OCDS). Informacija telefonu: Br. Sigitas OCDS 868796135.

Kviečiame skirti 1,2% GPM atsikuriančio karmelitų vienuolyno reikmėms

Brangūs bičiuliai, maloniai prašome skirti Basųjų Karmelitų vienuolyno atsikūrimo Lietuvoje arba Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos reikmėms 1,2 % savo pajamų mokesčio, sumokėto praėjusiais 2020 metais.

Daugiau > > >

Dėkojame visiems, remiantiems karmelitų vienuolyno atsikūrimą Kaune!

Dėkojame už paramą ir nuolat prisimename savo maldose visus, kurie jau paaukojo vienuolyno atsikūrimui.

Daugiau > > >

„Dievo įsiveržimas“ – nauja knyga apie dvasinę kelionę su šv. Kryžiaus Jonu

Į Kryžiaus Joną neretai žvelgiame kaip į visiško savęs atsižadėjimo reikalaujantį asketą. Kartais gali atrodyti, kad jo griežtumas pernelyg sunkus mūsų silpnumui. „Ar Kryžiaus Jonas galėtų mus suprasti, jei kalbėtume apie tamsiąsias savo gyvenimo puses? Ar jis buvo atsidūręs ties tokia riba, kurią peržengus viskas, regis, sudūžta?“ – klausia knygos autorius.

Daugiau > > >
Gyvenimo pabaigoje būsime teisiami pagal tai, kiek mylėjome.
Šv. Kryžiaus Jonas