BASŲJŲ KARMELITŲ MALDOS MOKYKLA

C:\Users\Vidas Jonas\Pictures\02.jpg

REKOLEKCIJOS

KRIKŠČIONIŠKOS DORYBĖS, GYVENIMO SIEKIS IR VILTIES PAŽADAS

Biblija, teologija ir dorybių mistika 

Discalced Carmelites - Wikipedia

VIEŠPATIES MALONĖS 2023 METAI

ŠILUVA

Liepos 2 – 8 d.

Rekolekcijų turinys, vedėjai ir programa

Blogio ir gėrio apmąstymas būdingas pranašiškajam krikščioniško tikėjimo charakteriui. Susitikime su Dievu, mistinė patirtis ir teologinis brendimas įkūnija Apreiškimo tiesą ir padeda  atskleisti jos žinią. Šių metų Karmelio Mokykloje, remiantis kasdieninio gyvenimo apmąstymu, pristatoma nuodėmės realybė, grasinanti ir deformuojanti mūsų, kaip Dievo vaikų, orumą ir dorybę, gyvenimo idealą ir vilties pažadą. Apmąstomos didžiosios nuodėmės ir atitinkamos dorybės pagal klasikinę katechezės schemą. Glaustai supažindinama su 4 pagrindinėmis dorybėmis. Krikščioniškas tikėjimas tas dorybes priėmė, bet jos buvo perkeistos dėl Įsikūnijimo slėpinio. Šiandien mes esame tos ilgos tradicijos apmąstymo ir gyvenimo skolininkai. Visi mokymai praturtinami Karmelio šventųjų – Teresės ir Kryžiaus Jono patirtimi ir tekstais.

Karmelio Mokyklos rekolekcijų vedėjai:

Gran Canaria de colores: José Román Flecha

Dr. Kun. José Román Flecha Andrés.  Gimė 1941 m. Leone (Ispanija). Dabartiniu metu gyvena Salamankoje. Kunigu įšventintas 1964 m.  Šv. Tomo Akviniečio universiteto (Romoje)  licencijatas ir Grigaliaus universiteto (Romoje) Filosofijos ir Grigaliaus (Romoje) Teologijos licencijatas. Popiežiškosios Alfonso Akademijos (Romoje) Moralinės teologijos daktaras. Buvo Salamankos popiežiškojo universiteto Moralinės teologijos profesorius, taip pat dėstė Teologijos antropologiją Leono Teologinių Studijų Centre, daug metų dirbo Salamankos popiežiškojo universiteto Teologijos fakulteto dekano ir vicerektoriaus pareigose. Yra Brescijos (Italija) Pauliaus VI Instituto mokslinio komiteto narys, veda rekolekcijas, kursus ir konferencijas įvairiose Europos šalyse, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, veda įvairias programas Vatikano Radijuje ir dvejose radijo stotyse Jungtinėse Amerikos Valstijose.


María Daniela Biló Repetto

Dr. María Daniela Biló Repetto. Mergelių Ordino (Ordo Virginum) ir Salamankos vyskupijos Basųjų Karmelitų Pasauliečių Ordino (OCDS) narė. Salamankos popiežiškojo Universiteto Praktinės teologijos licencijatė ir Dvasingumo teologijos daktarė.

Avilos Tarptautinio šv. Teresės ir Kryžiaus Jono Centro Mistikos magistro profesorė (Mistikos Universitetas), leidyklos Grupo Fonte redaktorė ir patarėja ir tos pačios leidyklos Žurnalo Orar bendradarbė.

Lic. María Montserrat Castaño Corvo. Salamankos universiteto Pedagogikos licenciatė. Salamankos pradinės mokyklos mokytoja (Colegio Maestro Ávila). Savanorė misionierė, dalyvavo kartu su  savo seserimi María Belen bendruomenės Misioneros Identes veikloje. Salamankoje dirba savanore pagalboje vargšams,  neturtingoms šeimoms ir vaikams, turintiems įvairių problemų. Nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio bendradarbiauja su Salamankos Basųjų Karmelitų vienuolynu. Yra Tėvo Luís Bueno OCD misionierių grupelės narė savanorė. Yra  Teresiškos Maldos Grupių (GOT – Grupos de la Oración Teresiana) animatorė, jau daugel metų veda sekmadieninę Tyliosios Maldos grupę Salamankos Basųjų karmelitų vienuolyne. Buvo misijose Kolumbijoje, Kuboje, Salvadore ir kt.

Rekolekcijų detali programa bus pateikta vėliau.

Rekolekcijų organizatoriai:

 Kauno Basųjų Karmelitų vienuolynas 

VDU Teologijos Fakultetas

Vietų skaičius Vasaros Karmelio Mokykloje ribotas, papildoma informacija ir išankstinė registracija:

 

Br. Jėzaus Jonas OCD; mob. tel.:  861596080;

el. paštas: abavida@yahoo.com

Br. Ričardas Zumeras OCD; mob. tel.:  868816545;

el. paštas: ricardasocds@gmail.com