I -asis KARMELITIŠKOJO DVASINGUMO KONGRESAS LIETUVOJE

2022 m. SPALIO 15 d. – Šv. Jėzaus Teresės Avilietės iškilmės proga

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Kviečiame į karmelitiškojo dvasingumo kongresą, kuris vyks 2022 m. spalio 15 d. Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje (adresas Gedimino g. 1, Kaunas).

PROGRAMA

9:30-10:00 dalyvių registracija

10:00 – 11:00 Šv. Mišios

11:00 – 11:45 Švč. Sakramento Adoracija

11:45 – 12:00 Dieninė liturginių valandų malda

12:00 – 12:20 Kongreso atidarymas

12:20 – 13:00 kongrese dalyvaujančių bendruomenių prisistatymas

13:00 – 14:00 pietų pertrauka

14:00 – 14:10 šlovinimas

14:10 – 14:40 I konferencija „Karmelitų istorija Lietuvoje“, dr. Liudas Jovaiša

14:40 – 14:50 šlovinimas

14:50 – 15:20 II konferencija „Basųjų karmelitų palikimas“, dr. Tojana Račiūnaitė

15:20 – 15:30 šlovinimas

15:30 – 16:00 III konferencija „Kelias į gyvenimo pilnatvę pagal Šv. Jėzaus Teresę“, VDU KTF doktorantas br. kun.

Vidas Labanauskas

16:00 – 16:10 kongreso uždarymas

16:10 – 17:00 agapė parapijos namuose

Organizatoriai: broliai basieji karmelitai (OCD), karmelitai pasauliečiai (OCDS) ir

VDU Katalikų teologijos fakultetas.

Kviečiame registruotis iš anksto iki spalio 11 d. Pateikite šiuos duomenis: vardas,

pavardė, miestas/vietovė (iš kur esate), bendruomenė, kuriai priklausote, telefonas.

Duomenis siųskite ricardasocds@gmail.com. Smulkesnė informacija tel.: 868816545

Ričardas